Vitamin K và trẻ sơ sinh

Vitamin K là yếu tố quan trọng trong quá trình tạo các yếu tố đông máu cho cơ thể. Ở người lớn và trẻ lớn, cơ thể được cung cấp  vitamin K từ  các vi khuẩn đường ruột và thức ăn. Hầu hết trẻ lúc mới sinh có rất ít vitamin K trong cơ thể do vitamin K không qua được nhau thai và vi khuẩn đường ruột chưa phát triển, lượng vitamin K trong sữa mẹ không đủ, do đó hầu hết trẻ sơ sinh đều thiếu vitamin K và có nguy cơ bị xuất huyết sớm hay muộn, trong đó nguy hiểm nhất là xuất huyết não và màng não.. Trong một khảo sát tiến hành tại Hà Nội từ năm 1995 đến năm 1999, tần suất trẻ sơ sinh bị xuất huyết muộn do thiếu vitamin K là 116/100000 trẻ sơ sinh sinh sống. Tỉ lệ tử vong ở trẻ bị xuất huyết do thiếu vitamin K là 9% và 42% trẻ xuất viện có bất thường thần kinh. 
Bệnh cảnh xuất huyết nguy hiểm này có thể phòng ngừa dễ dàng bằng 1 liều  1 mg vitamin  K1 tiêm bắp cho trẻ sơ sinh trong 6 giờ đầu sau khi sanh. Hiện tại ở Việt Nam, hầu hết trẻ sơ sinh ngay sau sinh đều được tiêm vitamin K nên bệnh cảnh xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não màng não muộn do thiếu vitamin K đã giảm rõ rệt trong những năm gần đây.