Liên hệ

Hội Chu Sinh và Sơ Sinh Thành Phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ : 284 Cống Quỳnh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM