Giới thiệu

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI CHU SINH – SƠ SINH
NHIỆM KỲ III, 2022 – 2027


Hội Chu sinh  -  Sơ sinh TP Hồ Chí Minh (PANAH) được thành lập theo Quyết định số 74/HYH-QĐ của Hội Y học TP Hồ Chí Minh, ngày 26/10/2010.

Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức và cá nhân, là đội ngũ các bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh.

Qua hai nhiệm kỳ (2011 – 2016 và 2016 – 2021), Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh luôn đảm bảo mục tiêu hoạt động của Hội  - quy tụ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên. Thông qua các chương trình đào tạo liên tục, các hội nghị, hội thảo khoa học được tổ chức định kỳ hàng năm, Ban Chấp hành Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được thường xuyên cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; đồng thời ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về y học chu sinh - sơ sinh vào thực tế hoạt động tại đơn vị công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Y tế Việt Nam, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Căn cứ Quyết định số 158-2019/QĐ-HYH của Hội Y học TP Hồ Chí Minh ngày 17/12/2019, về việc “Đổi tên các hội chuyên khoa thành viên thành Liên chi hội”, Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh có tên mới:  Liên chi hội Chu sinh – Sơ sinh TP Hồ Chí Minh.

Sau thời gian hoạt động phải tạm gián đoạn do đại dịch COVID-19 (2020 -20210), được sự chấp thuận của Hội Y học TP Hồ Chí Minh, ngày 5/5/2022, Liên Chi hội Chu sinh – Sơ sinh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III, 2022 – 2027, với sự công nhận của Hội Y học TP HCM, tại Quyết định số 38-2022/QĐ.HYN, ngày 24/5/2022.  Cụ thể:
Ban thường vụ:
* Chủ tịch: PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân
                 Chủ tịch Hôi đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh
* Các Phó Chủ tịch:
- TS.BS Lê Quang Thanh (Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ)
- TS.BS Cam Ngọc Phượng (Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)
- TS.BS Huỳnh Thị Duy Hương (Nguyên Trưởng phân môn Sơ sinh, Bộ môn Nhi ĐHYD; Trưởng Phòng khám chuyên khoa Nancy).
* Ban Thư ký:
- Tổng Thư ký :TS.BS Vũ Tề Đăng (Phó trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ)
- Phó Tổng thư ký: BSCK2 Lê Nguyễn Nhật Trung (Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc)
* Ủy viên thường vụ:
- BSCK2 Nguyễn Kiến Mậu (Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1)
- BSCK2 Lê Thị Cẩm Giang (Phó trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Từ Dũ) – Thủ quỹ.

Trong phiên họp ngày  6/5/2022, Ban Chấp hành Liên Chi Hội Chu sinh – Sơ sinh đã thống nhất về công tác tổ chức và phân công các thành viên:
1/ Phân công Ban chấp hành
- PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Liên chi hội Chu sinh – Sơ sinh, chịu trách nhiệm các mặt hoạt động của Liên chi hội. Chủ tài khoản của Liên chi hội tại Ngân hàng.
- TS.BS Lê Quang Thanh, Phó Chủ tịch - Phó trưởng Ban Tài chính của Liên chi hội
- TS.BS Cam Ngọc Phương, Phó Chủ tịch - Trưởng ban Khoa học  - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến .
3/ Tổ chức các Ban chuyên trách (05 ban)
3.1- Ban Thư ký
* Phụ trách – TS BS Vũ Tề Đăng và BS CK II Lê Nguyễn Nhật Trung.
* Thành viên:  BS CK II Lê Thị Cẩm Giang và CN Nguyễn Thị Minh Tâm (Bệnh viện Từ Dũ).
3.2- Ban Tài chính & Hậu cần.
- PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương,  Thành viên BCH LCH CS-SS -  Trưởng ban
- TS.BS Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ – Phó trưởng ban 
- TS.BS Lê Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố – Phó trưởng ban
- BS CK II Lê Thị Cẩm Giang – Thủ quỹ.
3.3- Ban Khoa học – Đào tạo – Chỉ đạo tuyến
- TS.BS Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Trưởng ban
- Ths.BS CK II Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Phó trưởng ban
3.4- Ban Thông tin – tuyên truyền
- BS CK II Lê Nguyễn Nhật Trung, Phó Tổng thư ký - Trưởng Ban
* Thành viên: CN Nguyễn Thị Minh Tâm và kỹ thuật viên (01) Công nghệ thông tin
3.5- Ban Đối ngoại – Công tác xã hội.
PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch LCH CSSS – Trưởng ban, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của  thành viên Ban chấp hành Liên Chi hội và các ban chuyên trách.
(MT)
 

*****************************

Ban chấp hành
Liên Chi Hội Chu sinh và Sơ sinh 
Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ III (2022 - 2027)