TNP

Giáo sư Jonh Sinn - MBBS (Úc), D Paed, DCH, M Med (Clin Epi), FRACP.
Tư vấn về trẻ Sơ sinh và dị ứng - Trường Đại học Sydney, Úc - Bệnh viện Nhi, Westmead, Úc - Bệnh viện Royal North Shore, Úc.

Xem bài viết phần 1
Xem bài viết phần 2