Thở máy HFO ở trẻ sơ sinh

Bác sĩ Keiichi Kanno và Bác sĩ Masaki Shimizu.
Bộ phận nghiên cứu sơ sinh - Trung tâm Y tế Saitama, Nhật Bản.

Bác sĩ Kouichi Takeda.
Công ty TNHH MeTran, Nhật Bản.

Xem bài viết