Hướng dẫn cách nuôi con bằng sữa mẹ

4.    Bé phải bú cạn một bên vú rồi mới cho bú tiếp bên kia.
5.    Nếu bé bú không hết sữa thì sau khi bé thôi bú phải nặn sữa còn dư để  kích thích tạo sữa mới.
6.    Trong 6 tháng đầu, bé chỉ bú mẹ hoàn toàn là đủ, không cần cho ăn uống gì thêm. Sau khi bé tròn 6 tháng, mới bắt đầu tập cho bé ăn dặm thêm.
7.    Để biết bé bú mẹ đã đủ hay chưa thì đếm số lần bé đi tiểu. Nếu tiểu hơn 8 lần trong 24 giờ và nếu bé tăng cân hơn 500gr mỗi tháng là bé đã được cho bú đủ.
8.    Nên cho bé bú ít nhất là tới 12 tháng, chỉ trừ khi bé tự ngưng không bú nữa. Sau khi bé được 1 tuổi, sữa mẹ vẫn còn chứa những chất dinh dưỡng cần  cho cơ thể bé phát triển.