Đặc điểm cao áp phổi tồn tại ở trẻ sơ sinh

Thạc sĩ - Bác sĩ Cam Ngọc Phượng 
Khoa HSSS - Bệnh viện Nhi đồng 1

Xem bài viết