Cách vắt sữa bằng tay

·     Bóp vào vú ở phía sau núm vú và quầng vú giữa ngón trỏ và ngón cái. Bà mẹ phải ấn vào các xoang chứa sữa ở phía dưới quầng vú. Đôi khi ở vú đang tiết sữa, có thể cảm thấy được xoang này.
·     Bóp vào rồi thả ra, bóp vào rồi thả ra.
·     Làm vậy không thấy đau, nếu có đau là kỹ thuật làm sai. Lúc đầu sữa chưa chảy ra nhưng sau khi bóp vài lần sữa bắt đầu chảy ra.
·     Bóp quầng vú theo cách tương tự từ nhiều phía
·     Tránh xoa bóp hoặc trượt ngón tay dọc theo da. Sự chuyện động của các ngón tay gần giống như lăn.
·     Tránh ép vào núm vú.
·     Vắt một bên vú tối thiểu 3 - 5 phút cho đến khi dòng sữa chảy chậm lại thì chuyển sang vắt bên kia; và sau đó vắt lại cả 2 bên.
·     Giải thích rằng thời gian để vắt sữa đầy đủ mất 20 - 30 phút, đặc biệt trong vài ngày đầu khi bà mẹ chỉ sản xuất được một ít sữa. Điều quan trọng là không được vắt sữa với một thời gian ngắn hơn
Đặt ngón cái và ngón trỏ vào mỗi bên của quần vú, ấn vào trong và về phía thành ngực. Bóp ở phía sau núm vú, quần vú giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái. Bóp từ các phía để vắt hết sữa từ các phần của vú