XỬ TRÍ & PHÒNG NGỪA XUẤT HUYẾT PHỔI Ở TRẺ RẤT NON

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

XỬ TRÍ & PHÒNG NGỪA XUẤT HUYẾT PHỔI Ở TRẺ RẤT NON

ThS BS CK2 PHẠM THỊ THANH TÂM
TK HSSS – BV Nhi Đồng 1