TỔN THƯƠNG CHU SINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THẦN KINH Ở TRẺ NHỎ

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

TỔN THƯƠNG CHU SINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THẦN KINH Ở TRẺ NHỎ

TS Gildas Tréguier
BS Nhi khoa, Liên viện Nam Bretagne (GHBS)
Trung tâm can thiệp sớm về y tế - xã hội (CAMSP Lorient)
Mạng lưới y học chu sinh tỉnh Bretagne (Pháp)