TIẾP CẬN XỬ TRÍ PDA TRẺ SINH NON THEO THANG ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

TIẾP CẬN XỬ TRÍ PDA TRẺ SINH NON THEO THANG ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM

TS. BS. Cam Ngọc Phượng
Giám đốc Trung tâm sơ sinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM