THÔNG BÁO LẦN 1 HỘI NGHỊ CHU SINH – SƠ SINH THƯỜNG NIÊN LẦN VIII Ngày 10/11/2018

Hội Y học TP Hồ Chí Minh                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI CHU SINH VÀ SƠ SINH                    Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 
Số………../HCS-SS                                          TP Hồ Chí Minh ngày 25  tháng 5  năm 2017
 
THÔNG BÁO LẦN 1
HỘI NGHỊ CHU SINH – SƠ SINH THƯỜNG NIÊN LẦN VIII
Ngày 10/11/2018
 
            Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh (PANAH) được thành lập ngày 11/01/2011.
            Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức và cá nhân là những bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc các thai phụ và trẻ sơ sinh.

Mục tiêu hoạt động của Hội là quy tụ, hỗ trợ các hội viên nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn và ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học về sơ sinh – chu sinh thông qua các chương trình đào tạo liên tục, những Hội nghị, hội thảo Khoa học do Hội tổ chức định kỳ hàng năm; đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Y tế, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Hàng năm, Hội Chu sinh và Sơ sinh TP HCM đều phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ TP HCM tổ chức Hội nghị khoa học Chu sinh - sơ sinh.
             Hội nghị khoa học Chu sinh & sơ sinh năm 2018 sẽ có chủ đề:
             “ Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Chu sinh – Sơ sinh 2018”.
     Thời gian: Từ 7g30 đến 16g30, ngày thứ bảy 10/11/2018.
     Địa điểm: Hội trường A trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM
     Địa chỉ: 86/2 Thành Thái Q10 TPHCM
     Đối tượng tham dự: Bác sĩ, Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, giảng viên,  cán bộ y tế 
     Dự kiến: từ 400  đại biểu và khách mời.
Bên cạnh các báo cáo khoa học tại hội nghị trong dịp này, Ban Tổ chức sẽ tạo đều kiện cho các nhà tài trợ Kim cương và vàng được mời các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia báo các các đề tài liên quan
 
Ban Tổ chức Hội nghị Chu sinh & Sơ sinh năm 2018 rất mong quý đồng nghiệp tham gia hội nghị và gửi bài báo cáo, cụ thể như sau:
 
1/Tên bài báo cáo:  trước ngày 30 tháng 8 năm 2018.
2/ Tóm tắt bài báo cáo: trước ngày 30 tháng 9 năm 2018
3/ Bài báo cáo toàn văn: trước ngày 10 tháng 10 năm 2018, viết theo chuẩn qui định bài báo cáo của Tạp chí THỜI SỰ Y học TP Hồ Chí Minh ( nếu có nhu cầu đăng )
4/Gửi bài báo cáo powerpoint:  trước ngày 30 tháng 10 năm 2018.
 
Các đề tài báo cáo  sẽ được Ban Tổ chức xét duyệt trong tuần 3 của tháng 10/2018.
 
Ban Tổ Chức Hội nghị Chu sinh & Sơ sinh năm 2018 cũng mong nhận được sự tham gia và  tài trợ của quí công ty để tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp.
 
Trân trọng ./.
 
                                                         TM BAN TỔ CHỨC
  
                                                     PGS.TS.BS NGÔ MINH XUÂN
                                              Chủ tịch Hội Chu sinh &Sơ sinh TP HCM
                                                                 Hiệu trưởng
                                              Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM

Liên hệ đăng ký tham dự bằng các hình thức sau:
1/E-mail: dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com
2/Điện thoại: 08.54042822 hoặc fax: 08.39255822
3/ Gửi thư về địa chỉ: Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp –
 Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh ,Quận 1 TPHCM