Thông báo lần 1- Hội nghị Nhi khoa toàn quốc và Hội nghị Ngoại nhi lần thứ 7                                                    Nguồn tin: Bệnh viện nhi Trung Ương