THỂ LỆ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC CHU SINH “SINH RA VÀ LỚN LÊN TẠI VIỆT NAM” (2023 -2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

                                                                  

                        
          LIÊN CHI  HỘI 
    
CHU SINH – SƠ SINH
  HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
               
                HỘI APPEL

       THÀNH PHỐ LORIENT
           (CỘNG HÒA PHÁP)
 
             LIÊN VIỆN - TRƯỜNG NAM BRETAGNE
                        THÀNH PHỐ LORIENT
                           (CỘNG HÒA PHÁP)

                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   15  tháng 8 năm 2023

Nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán tình trạng dễ bị tổn thương chu sinh và theo dõi trẻ có nguy cơ bất thường về phát triển thần kinh, góp phần làm giảm tỉ lệ bệnh tật và tử vong ở trẻ em.Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Y học Chu sinh - Sơ sinh với chủ đề “Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam” do Hội Chu sinh - Sơ sinh TP HCM và Hội APPEL.Lorient - Liên viện – trường Nam Bretagne (TP Lorient - Pháp) phối hợp tổ chức, sẽ khởi động từ tháng 8/2023.
Mục tiêu của giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ (dưới 45 tuổi), là bác sĩ sản, nhi – sơ sinh và giảng viên, sinh viên y khoa đang làm việc, học tập tại các bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học Y khoa trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phố phía Nam Việt Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau), thực hiện các công trình nghiên cứu về y học chu sinh và sơ sinh. Cụ thể :
I/ Ban Tổ chức
- Liên chi Hội Chu sinh – Sơ sinh TP Hồ Chí Minh
- Hội APPEL. Lorient & Liên Viện Nam Bretagne (TP Lorient-Pháp)
 II/ Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng
- Đăng ký tên đề tài            : Từ ngày 01/8/2023
- Nộp hồ sơ dự thi              : Trước ngày 01/10/23 (dấu bưu điện)
- Thời gian xét duyệt          : Trong tháng 10/202
- Thời gian công bố giải thưởng : Vào các kỳ Hội nghị Khoa học thường niên của LCH Chu sinh – sơ sinh TP HCM, bắt đầu từ ngày 11/11/2023 đến tháng 11/2025.III/ Ban giám khảo
Thành phần Hội dồng xét duyệt/Ban giám khảo sẽ được công bố sau.
Hội dồng xét duyệt/Ban giám khảo sẽ họp thảo luận và đánh giá các công trình nghiên cứu về y học chu sinh và sơ sinh.
III/ Ban giám khảo
Thành phần Hội dồng xét duyệt/Ban giám khảo sẽ được công bố sau.
Hội dồng xét duyệt/Ban giám khảo sẽ họp thảo luận và đánh giá các công trình nghiên cứu về y học chu sinh và sơ sinh.
 IV/ Cơ cấu, trị giá giải thưởng
Tổng trị giá của giải thưởng: 2.000 euros, trong đó:
- Hội Chu sinh- Sơ sinh TP HCM: 1.000 euros
- Hội APPEL & Liên viện Nam Bretagne (TP Lorient): 1.000 euros
V/ Quy định về việc tham gia Giải thưởng NCKH Y học Chu sinh Pháp - Việt Nam
(Tham khảo các mẫu hồ sơ đăng ký của ĐHKTQD tại QĐ số 2853 ngày 31/12/2021).
Chú ý thực hiện đúng các hướng dẫn về Đăng ký tham gia và Báo cáo tổng kết của Hội Chu sinh - Sơ sinh TP HCM
1/ Điều kiện.
- Nội dung đê tài có tính mới, có giá trị khoa học và thưc tiễn, ưu tiên triển khai trong thưc tiễn hoặc được công bố trong tạp chí y học trong nước và ngoài nước.
- Đảm bảo tính trung thực và chưa tham gia giải thưởng nào trong thời điểm nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng NCKH Y học Chu sinh Pháp - Việt Nam.
2/ Hồ sơ đề tài tham gia Giải thưởng.
2.1- Hình thức : Khổ giấy A4
Số thứ tư ở chính giữa trang, phía trên
2.2- Danh mục gồm :
a. 01 bản đăng ký (Mẫu 1 – Đăng ký)
- Trang bìa chính Báo cáo tổng kết đề tài (Mẫu 2 - 03 bản)
- Trang bìa phụ của Báo cáo tổng kết đề tài (Mẫu 3 - 03 bản đề rời,)
b. Báo cáo đề tài tham dự (Mẫu 4)
- Kết quả (01 bản, không đóng vào quyển Báo cáo tổng kết)* Sản phẩm công bố từ kêt quả nghiên cứu hoặc nhận xét đáng giá của đơn vị đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài ; Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học có liên quan (sách tham khảo, bài báo cáo tại  hội nghị, hội thảo khoa học, ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của đơn vị).
* Một bản điện tử có đầy đủ tư liệu quy định tại các điểm (a, b,c).
3/ Tài liệu, biểu mẫu
3.1. Phiếu nhận xét (Mẫu 14)
3.2. Phiếu đánh giá (Mẫu 15)
3.3- Biên bản họp Hội đồng xét Giải thưởng (Mẫu 18)
 Ban Tổ chức Giải thưởng nghiên cứu khoa học Y học Chu sinh – Sơ sinh hy vọng sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý bác sĩ, nghiên cứu sinh, sinh viên y khoa. Các đề tài được Ban tồ chức đánh giá cao và trao giải thưởng, sẽ được tập hợp thành tài liệu tham khảo và giảng dạy tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh, Liên chi Hội Chu sinh & sơ sinh TP HCM và các trường đại học Y khoa trong cả nước.
 Trân trọng./.
c. Văn bản xác nhận ứng dụng đề tài (Mẫu 5)
d. Sản phẩm công bố
- Trang bìa chính của sản phẩm công bố (Mẫu 6)
- Trang bìa phụ của sản phẩm công bố (Mẫu 7, 8)
* Sản phẩm công bố từ kêt quả nghiên cứu hoặc nhận xét đáng giá của đơn vị đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài ; Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học có liên quan (sách tham khảo, bài báo cáo tại  hội nghị, hội thảo khoa học, ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của đơn vị).
* Một bản điện tử có đầy đủ tư liệu quy định tại các điểm (a, b,c).
3/ Tài liệu, biểu mẫu
3.1. Phiếu nhận xét (Mẫu 14)
3.2. Phiếu đánh giá (Mẫu 15)
3.3- Biên bản họp Hội đồng xét Giải thưởng (Mẫu 18)
 Ban Tổ chức Giải thưởng nghiên cứu khoa học Y học Chu sinh – Sơ sinh hy vọng sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý bác sĩ, nghiên cứu sinh, sinh viên y khoa. Các đề tài được Ban tồ chức đánh giá cao và trao giải thưởng, sẽ được tập hợp thành tài liệu tham khảo và giảng dạy tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh, Liên chi Hội Chu sinh & sơ sinh TP HCM và các trường đại học Y khoa trong cả nước.
Trân trọng./.

TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
Chủ tịch LCH Chu sinh – Sơ sinh TP HCM
                                                                                                     
                (Đã ký)
 
GS.TS.BS NGÔ MINH XUÂN
Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch
Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch