NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG TỪ 12 ĐẾN 24 THÁNG TUỔI ĐIỀU CHỈNH Ở TRẺ SINH NON VIỆT NAM

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG TỪ 12 ĐẾN 24 THÁNG TUỔI ĐIỀU CHỈNH Ở TRẺ SINH NON VIỆT NAM

TS.BS. ĐỖ HỮU THIỀU CHƯƠNG
Phó giám đốc Trung tâm Sơ Sinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM