Mối quan hệ mẹ-con trước sinh và ảnh hưởng đến phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

Mối quan hệ mẹ-con trước sinh và ảnh hưởng đến phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

BS. Nguyễn Lệ Bình
BS Nhi khoa – Nhà Tâm lý Lâm sàng – Nhà Đào tạo TVĐ Aucouturier Đại Học Y khoa PHẠM NGỌC THẠCH