Liệu pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sinh non nhẹ cân Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

Liệu pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sinh non nhẹ cân Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng

BSCK2. Nguyễn Thanh Thiện
TK HSSS - BV Nhi Đồng 2