KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TRẺ SINH TỪ MẸ NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HỒ CHÍ MINH

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TRẺ SINH TỪ MẸ NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HỒ CHÍ MINH
PHẠM LÊ MỸ HẠNH, BÙI THỊ PHƯƠNG NGA, CAM NGỌC PHƯỢNG