HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HOC CHU SINH - SƠ SINH LẦN 13 NĂM 2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ

1/ Lệ phí tham dự (hai ngày hội nghị, 10 -11/11/2023) bao gồm tài liệu hội nghị, phục vụ giải lao, ăn trưa...
2/ Thời gian đăng ký:
+ Đại biểu đăng ký đến hết ngày 10/10/2023 : 300.000đ/đại biểu
+ Đại biểu đăng ký từ ngày 11/10/2023 : 400.000đ/đại biểu
* Đối với Hội viên Liên Chi Hội   Hội Chu sinh – Sơ sinh, đóng phí Hội phí năm 2023: 200.000đ
3/ Đăng ký và đóng lệ phí:
Số tài khoản của Liên chi Hội Chu sinh – Sơ sinh TPHCM
Số tài khoản                   : 0331000399818 
Tên ngân hàng               : Vietcombank, chi nhánh Bến Thành 
Địa chỉ                           : 69 Bùi Thị Xuân Quận 1 TP HCM
* Nội dung chuyển khoản: 
  + (Họ tên) : Đóng phí tham dự Hội nghị Chu sinh 13 năm 2023
  + (Họ tên):  Đóng hội phí LCH CS SS 2023
4/ Nhận thư mời
Sau khi đại biểu hòan tất thủ tục đăng ký và nộp lệ phí hội nghị, Ban Tổ chức sẽ phát hành thư mời chính thức qua hai hình thức:
 + Hộp thư điện tử và bưu điện theo địa chỉ được đại biểu cung cấp. Dự kiến vào tuần thứ 4 của tháng 10/2023.
 + Sau ngày 30/10/2023, nếu đại biểu xác nhận tham dự hội nghị chưa nhận được thư mời, vui lòng liên hệ trực tiếp với: 
    - TS.BS Vũ Tề Đăng: tedang77@yahoo.com, 0987872999
    - CN Cao Thị Hồng Châu: chaucaoqlcl@gmail.com , 039699994
    - CN Lê Đào Minh Châu: ldmc00@gmail.com , 0907365905