Hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương lần thứ XII

Chủ đề chính của hội nghị lần thứ 12 xoay quanh các nội dung về sản khoa, phụ khoa, ung thư, phẫu thuật thẩm mỹ, thời kỳ mãn kinh, bóc tách vi sinh, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình ... Có hơn 50 bài đã được báo cáo bởi các bác sĩ Pháp, Hàn Quốc, Úc, Singapore và Việt Nam.

Hội nghị y khoa này là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên mà cộng đồng y khoa Pháp Việt thực hiện từ nhiều năm qua. Rất nhiều các tổ chức Pháp đã đặc biệt hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác phi tập trung, cả trong lĩnh vực đào tạo cũng như cho các bệnh viện trong 20 năm gần đây.

            BS. Henri Jean Philippe, Chủ tịch Hội sản phụ khoa Không Biên giới

Hội nghị y khoa này là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên mà cộng đồng y khoa Pháp Việt thực hiện từ nhiều năm qua. Rất nhiều các tổ chức Pháp đã đặc biệt hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác phi tập trung, cả trong lĩnh vực đào tạo cũng như cho các bệnh viện trong 20 năm gần đây.

Ban chủ tọa

                                                          Tin từ: Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại TP.HCM