HỘI NGHỊ CHU SINH - SƠ SINH THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 NĂM 2023 (Ngày 11/11/1023) - THƯ NGỎ


 Kính gửi :  Ban Giám đốc các Công ty Dược – Trang thiết bị y tế.

   Liên chi Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh (PANAH) được thành lập ngày 11/01/2011, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức và cá nhân gồm những bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
   Định kỳ hàng năm, Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh đều phối hợp với các Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng TP HCM, Hội APPEL (Lorient-Pháp)… tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các chương trình đào tạo liên tục, qua đó tạo điều kiện cho Quý Hội viên được gặp gỡ, cập nhật các thông tin và trao đổi kinh nghiệm tiên tiến trong công tác chăm sóc sức khoẻ thai phụ và trẻ sơ sinh, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Y tế Việt Nam.
   Ngày 11/11/2023, Liên chi Hội Chu sinh – Sơ sinh phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương, tiếp tục  tổ chức hội nghị khoa học, thường niên lân thứ 11, chủ đề Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Chu sinh và Sơ sinh năm 2023.
  Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Hùng Vương, số 128 đường Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP HCM.
  Khách mời: Khoảng 400 đại biểu thuộc các chuyên khoa liên quan trong nước và quốc tế.
  Ban Tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự tham gia và tài trợ cho hội nghị của Quý Ban Giám đốc các Công ty Dược - Trang thiết bị y tế 
(Mức tài trợ và quyền lợi của Quý Công ty, xin vui lòng tham khảo thông tin đính kèm).
 
  Sự tham gia tài trợ của quý Công ty sẽ góp phần quý báu cho thành công của Hội nghị khoa học Chu sinh & sơ sinh thường niên lần thứ 11 năm 2023. 
 Trân trọng./.

  Địa chỉ liên hệ : GS.TS.BS NGÔ MINH XUÂN, ĐT 0903961794
- Chủ tịch Hội Chu sinh &Sơ sinh TPHCM,
- Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
 (số 2 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP HCM).

-------------------------------------------------------------------------- 
QUYỀN LỢI CỦA ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


Tài trợ KIM CƯƠNG: 100.000.000 VN đồng:

- Có Logo trên phông nền hội thảo khoa học.
- Được quảng cáo miễn phí trên website của Hội CS và SS trong 1 năm.
- Có Biểu trưng đồng của BTC hội nghị và giấy chứng nhận mức tài trợ
- Quà tặng lưu niệm đặc biệt của BTC hội nghị.
- Được nhận 40 thư mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
- Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm trong tài liệu Hội thảo,
- Tổ chức xổ số (nếu có)
- Được đặt Poster, quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo (chọn vị trí ưu tiên)
- Được trình bày một báo cáo giới thiệu sản phẩm, thời gian: 15 phút
- Được in Logo công ty lên chương trình hội nghị, lên bandrole và kỷ yếu hội nghị
Tài trợ VÀNG: 75.000.000 VN đồng:
- Được quảng cáo miễn phí trên website của Hội CS và SS trong 1 năm.
- Có Logo trên phông nền hội thảo khoa học
- Có biểu trưng  đồng của BTC hội nghị và giấy chứng nhận mức tài trợ .
- Quà tặng lưu niệm của BTC hội nghị.
- Được nhận 30 thư mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
- Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm trong tài liệu Hội thảo,
- Được đặt Poster, quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo (chọn vị trí ưu tiên sau tài trợ KC)
- Được trình bày một báo cáo giới thiệu sản phẩm, thời gian: 10 phút
- Được in Logo công ty lên chương trình hội nghị, lên bandrole và kỷ yếu hội nghị
 Tài trợ BẠC: 50.000.000 VNĐ
- Có biểu trưng  đồng của BTC hội nghị và giấy chứng nhận mức tài trợ hội nghị
- Quà tặng lưu niệm của BTC hội nghị.
- Được nhận 20 thư mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
- Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm vào tài liệu hội thảo.
- Được đặt Poster, một quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo
- Được in Logo công ty lên chương trình hội nghị, lên bandrole và kỷ yếu hội nghị
 Tài trợ ĐỒNG: 20. 000. 000 VNĐ
- Có biểu trưng đồng của BTC hội nghị và giấy chứng nhận mức tài trợ
- Được nhận 10 thư mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
- Quà tặng lưu niệm của BTC hội nghị.
- Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm vào tài liệu hội thảo.
- Được đặt Poster, một quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thả
- Được in Logo công ty lên chương trình hội nghị, lên bandrole và kỷ yếu hội nghị.

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG                 TM. BCH LC Hội Chu sinh &Sơ sinh TPHCM
            GIÁM ĐỐC                                                                 CHỦ TỊCH
              (đã ký)                                                                       (đã ký)
 PGS.TS.BS HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT                      GS.TS.BS NGÔ MINH XUÂN