ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CAN THIỆP SỚM TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI CHO TRẺ CÓ NGUY CƠ CAO RỐI LOẠN TÂM VẬN ĐỘNG TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CAN THIỆP SỚM TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI CHO TRẺ CÓ NGUY CƠ CAO RỐI LOẠN TÂM VẬN ĐỘNG TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ nhiệm đề tài: BSCK2. Phan Hữu Chính
BCV và NCC: ThS.BS Trần Lan Anh