ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỒI SỨC ỐNG T BELUGA NGAY SAU SANH TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỒI SỨC ỐNG T BELUGA NGAY SAU SANH TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

BSCK2. BÙI THỊ THỦY TIÊN