ĐẶC ĐIỂM TRẺ SƠ SINH BỊ GIANG MAI BẨM SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

ĐẶC ĐIỂM TRẺ SƠ SINH BỊ GIANG MAI BẨM SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Ths.BS.CKII Nguyễn Kiến Mậu
Ths.BS.CKII Võ Đức Trí
Ths.BS.CKI Nguyễn Minh Trí