ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC KANGAROO Ở TRẺ SINH NON CẦN HỖ TRỢ HÔ HẤP TẠI KHOA SƠ SINH BV NHI ĐỒNG 2

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC KANGAROO Ở TRẺ SINH NON CẦN HỖ TRỢ HÔ HẤP TẠI KHOA SƠ SINH BV NHI ĐỒNG 2

TS. BS NGUYỄN THỊ KIM NHI
TRƯỞNG KHOA SƠ SINH BV NHI ĐỒNG 2