CHÈN ÉP TIM CẤP DO TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM SAU ĐẶT ỐNG THÔNG TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TỪ NGOẠI VI: BÁO CÁO LOẠT CA