BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP TRẺ 15 THÁNG NHIỄM TOAN KETONE NẶNG

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP TRẺ 15 THÁNG NHIỄM TOAN KETONE NẶNG

BS CK1. Nguyễn Thị Ngọc Trắng
Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền