ẢNH HƯỞNG TƯƠNG TÁC HÔ HẤP VÀ HUYẾT ĐỘNG TRONG HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH BỆNH LÝ NẶNG

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

ẢNH HƯỞNG TƯƠNG TÁC HÔ HẤP VÀ HUYẾT ĐỘNG TRONG HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH BỆNH LÝ NẶNG

TS. BS. Hồ Tấn Thanh Bình
BV Nhi Đồng Thành phố