ẢNH HƯỞNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN MANG THAI ĐẾN DỰ HẬU MẸ, THAI VÀ SƠ SINH

Vui lòng bấm vào link để xem Báo cáo Khoa Học

ẢNH HƯỞNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN MANG THAI ĐẾN DỰ HẬU MẸ, THAI VÀ SƠ SINH
BS.CKII Lê Nguyễn Nhật Trung