Hướng dẫn đăng ký hội nghị sản phụ lần thứ 13 trên website

Đối tượng miễn phí:

1.    Trưởng, Phó khoa/phòng

2.    Nữ hộ sinh trưởng, phó khoa/phòng

Đối tượng khác: 200.000đ/người

Hạn chót đăng ký: 15/04/2013

Sau khi hoàn tất các thủ tục (đăng ký, đóng phí)  thì đại biểu sẽ được in thư mời (qua email hoặc tài khoản trên website)

Mọi thắc thắc xin liên hệ: Hồng Châu, Minh Châu - Thư viện (số 230)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm