Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ VIỆT NAM lần thứ 2 2013 - 2014

Công văn số 111 ngày 21/02/2014 V/v Giải thưởng Nhà Nghiên Cứu Trè năm 2013-2014 của Hội Nhi Khoa Việt Nam và Viên Dinh Dưỡng Nestlé Việt Nam. Xem công văn.

Chương trình Giải thưởng Nhà Nghiên Cứu Trẻ Việt Nam lần thứ 2 2013-2014. Xem chương trình