Chương trình lớp “ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NHIỄM TRÙNG SƠ SINH, NHIỄM TRÙNG BẨM SINH, NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN Ở TRẺ SƠ SINH” (Bệnh viện Nhi Đồng 1, từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023)

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Lịch học lớp huấn luyện
“ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NHIỄM TRÙNG SƠ SINH, NHIỄM TRÙNG BẨM SINH, NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN Ở TRẺ SƠ SINH”
Từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023
 
HỌC TRỰC TUYẾN:
 
Ngày Nội dung Giảng viên
27/3/2023
08:00 – 09:30
 
 
10:00 – 11:30
 
 
 
13:30 – 15:00
 
15:00 – 15:45
 
Tiếp nhận HV. Khảo sát nhu cầu HV trước khóa học Lịch học
Pretest
Điều trị và phòng ngừa nhiễm nấm máu ở trẻ sơ sinh
 
 
 
Nhiễm khuẩn bệnh viện ở trẻ sơ sinh: tiếp cận chẩn đoán, điều trị
Chẩn đoán và xử trí sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh
 
BTC
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí ThS.BS.CKII.Phạm Thị Thanh Tâm
 
ThS.BS.CKII.Nguyễn Kiến Mậu TS.BS Nguyễn Minh Tuấn
28/3/2023
09:15 – 10:45
10:45 – 11:30
 
 
 
13:30 – 14:15
 
14:15 – 15:45
 
Rối loạn huyết động học ở trẻ sơ sinh
Chẩn đoán, xử trí vài nhiễm trùng bẩm sinh thường gặp (Phần 1)
 
 
Chẩn đoán, xử trí vài nhiễm trùng bẩm sinh thường gặp (Phần 2)
Vai trò siêu âm trong nhiễm trùng bào thai mắc phải
 
TS.BS. Nguyễn Thu Tịnh ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí
 
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí BS.CKII. Nguyễn Hữu Chí
29/3/2023
10:00 – 11:30
 
 
 
 
13:30 – 15:00
 
15:00 – 15:45
 
Nhiễm trùng sơ sinh ở trẻ nghi ngờ suy giảm miễn dịch tiên phát
 
 
 
Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh và nhiễm trùng sơ sinh: những khuyến cáo quan trong trong thực hành Hội chứng thực bào máu ở trẻ sơ sinh
 
ThS.BS. Phan Nguyễn Liên Anh
 
 
 
 
ThS.BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hương
TS.BS Nguyễn Minh Tuấn

HỌC TRỰC TIẾP:
 
Ngày Nội dung Giảng viên
30/3/2023
07:30 – 08:30
08:30 – 10:00
 
10:00 – 11:30
 
 
 
 
13:00 – 14:30
 
14:30 – 16:00
 
Khai giảng
Thực hành chẩn đoán, xử trí và phòng ngừa nhiễm nấm ở trẻ sơ sinh
Thực hành chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng bệnh viện ở trẻ sơ sinh
 
 
 
Thực hành chẩn đoán và xử trí rối loạn huyết động ở trẻ sơ sinh
Thực hành chẩn đoán và xử trí đúng những nhiễm
trùng bẩm sinh thường gặp ở trẻ sơ sinh
 
BTC
ThS.BS.CKII.Phạm Thị Thanh Tâm ThS.BS.CKII.Nguyễn Kiến Mậu
 
 
 
TS.BS. Nguyễn Thu Tịnh ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí
31/3/2023
07:45 – 09:15
 
09:15 – 10:45
 
10:45 – 11:30
 
 
 
 
13:00 – 13:45
 
13:45 – 15:30
15:30 – 16:15
 
Thực hành xử trí nhiễm trùng sơ sinh ở trẻ nghi suy giảm miễn dịch tiên phát
Thực hành tiếp cận chẩn đoán và xử trí nhiễm trùng sơ sinh nghi kèm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.
Thực hành chẩn đoán và xử trí đúng sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh
 
 
 
Tiếp cận chẩn đoán và xử trí nhiễm trùng sơ sinh nghi kèm hội chứng thực bào máu
Postest – Giải đáp thắc mắc
Tổng kết – Phát chứng nhận
 
ThS.BS. Phan Nguyễn Liên Anh
 
ThS.BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hương
TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn
 
 
 
 
TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí BTC