Báo cáo Khoa Học ngày 5/5/2022

I. Vui lòng bấm vào link để xem các Báo cáo Khoa Học sáng ngày 5/5/2022:

1. DỊ ỨNG SỮA Ở TRẺ SINH NON
Nguyễn Thanh Thiện
Bệnh viện Nhi Đồng 2


2. LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI & YẾU TỐ LIÊN QUAN
TS.BS. Phạm Diệp Thùy Dương
BS.CKII Vũ Đình Phương Ân


3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH & CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA HSTC-CĐ NHI BV ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG
BS. Trần Chí Thiện
ThS.BS. Nguyễn Thành Nam


4. NỒNG ĐỘ IMMUNOGLOBULIN G, M VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ ĐẺ NON
BS. Nguyễn Thị Hồng Loan
Trung tâm Sơ Sinh – Bệnh viện Nhi TW


5. BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM VỀ CHĂM SÓC, XỬ TRÍ TRẺ SƠ SINH LÀ CON CỦA SẢN PHỤ NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
ThS.BS. Phạm Huyền Quỳnh Trang
BS.CKII. Bùi Thị Thuỷ Tiên
Khoa Sơ Sinh – Bệnh Viện Hùng Vương


6. ĐẶC ĐIỂM SUY GAN CẤP TRÊN NHÓM TRẺ SƠ SINH NGUY CƠ CAO TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
ThS.BS. Nguyễn Thành Nhân - Hồ Tấn Thanh Bình
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố


7. VAI TRÒ CỦA iNO TRONG ĐIỀU TRỊ CAO ÁP PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG
ThS.BS. Nguyễn Trường Giang
Khoa Hồi sức sơ sinh – BV Nhi Đồng 2


II. Vui lòng bấm vào link để xem các Báo cáo Khoa Học chiều ngày 5/5/2022:

1. CẢI THIỆN TIÊN LƯỢNG GẦN CỦA TRẺ SINH NON
BS.CKII Nguyễn Thị Từ Anh
Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Từ Dũ


2. KỸ THUẬT BƠM SURFACTANT ÍT XÂM LẤN: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
TS. Lê Minh Trác

3. ỨNG DỤNG SURFACTANT TRONG BỆNH LÝ HÔ HẤP SƠ SINH
BS.CKII. Nguyễn Thanh Thiện
TK HSSS - BV Nhi Đồng 2