Thông báo khẩn của ban thư ký hội nghị VPhap 2013

2. THỜI HẠN GỬI TÓM TẮT GẦN HẾT
Theo như email trước thông tin buổi họp ngày 12/03/2013 đã thống nhất ngày 20/03/2013 là hạn chót gửi tên đề tài và tóm tắt. Hôm nay ban thư ký đã gửi thư nhắc lại đến các báo cáo viên chưa gửi bài. Ban thư ký mong các anh chị nhóm trưởng cùng hỗ trợ ban thư ký nhắc nhở để ban thư ký có thể nhận được bài đúng hạn. 

3. CÁC CHUYÊN ĐỂ CHƯA CÓ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNGĐồng thời, Anh chị phụ trách chuyên đề nội soi- sàn chậu, chẩn đoán trước sanh, hiếm muộn vui lòng cung cấp nội dung dự kiến chuyên đề trước thời hạn trên vì đến hiện tại ban thư ký vẫn chưa nhận được thông tin. Thông tin này vô cùng cần thiết để ban thư ký có thể thực hiện và phát hành thông báo lần 2 dự kiến vào đầu tuần sau.

4. GỬI BÀI ĐÃ NHẬN
Ban thư ký xin gửi các anh chị toàn bộ nội dung các đăng ký nhận được đến thời điểm hiện tại để các anh chị xem và góp ý trong buổi họp duyệt đề tài sắp tới. Các bài tiếp theo sẽ tiếp tục gửi đến các anh chị vào thứ sáu 21/03/2013.

5. HỌP DUYỆT BÀI VÀ CHƯƠNG TRÌNH
Dự kiến cuộc họp duyệt bài báo cáo việt nam và chương trình vào lúc 8.00 thứ năm tuần sau 28/03/2013. Ban thư ký sẽ cố gắng thông tin chính xác đến các anh chị sau khi nhận được thông tin từ hội sản phụ khoa pháp ( dự kiến sẽ có vào đầu tuần sau)