Thông báo chiêu sinh lớp cập nhật kiến thức Y - Dược lâm sàng năm 2016

Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, Sở y tế TP.Hồ Chí Minh và Đại học Grenoble - Pháp phối hợp tổ chức mở lớp đào tạo liên tục cập nhật kiến thức Y - Dược lâm sàng năm 2016 cho các Bác sĩ, Dược sĩ. 

1. Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ gia đình, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa, Dược sĩ.

2. Thời gian đào tạo: 3 đợt mỗi đợt học tập trung 4 ngày sáng - chiều. Cụ thể: 

  • Học phần 1: Từ 8/3/2016 đến 11/3/2016
  • Học phần 2: Từ 15/3/2016 đến 18/3/2016
  • Học phần 3: Từ 18/10/2016 đến 21/10/2016
Chương trình học chi tiết (đính kèm)

Học viên có thể đăng ký học từng phần riêng lẻ. các học phần này sẽ được miễn khi học lớp định hướng chuyên khoa dược lâm sàng do Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức.

3. Học phí: miễn phí tham dự. Phí cấp giấy chứng nhận 200.000đ/học phần (Đóng ngay khi học ngày đầu tiên của học phần).
Hiệu trưởng
PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung

Xem đầy đủ thông báo