Thông báo chiêu sinh lớp cập nhật kiến thức trong thực hành Nhi khoa 2016

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và tổ chức Appel - Bệnh viện Lorient, Pháp phối hợp tổ chức mở lớp đào tạo liên tục "Cập nhật kiến thức trong thực hành Nhi khoa 2016" cho các bác sĩ có nhu cầu.

1. Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ gia đình, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa.

2. Thời gian đào tạo: Thời gian học trong 04 ngày (04/04/2016 - 08/04/2016).

3. Nội dung:

  • Di truyền trong sơ sinh học.
  • Những đoán những bất thường về phát triển ở trẻ.
  • Trẻ dễ tổn thương: sự chào đời, sự dễ tổn thương và sự phát triển của trẻ.
  • Các trường hợp dễ tổn thương trên trẻ sơ sinh đủ tháng.
  • Hệ thống y tế và tiếp cận chăm sóc y tế trong chăm sóc sơ sinh.

Chương trình học chi tiết (đính kèm).

4. Học phí: Miễn phí tham dự. Phí cấp giấy chứng nhận 300.000 đ/họcviên (bao gồm giấy chứng nhận và tài liệu, đóng ngay khi học ngày đầu tiên của học phần).

5. Ban giảng huấn: Gồm các Giáo sư, Bác sĩ của tổ chức Appel - Bệnh viện Lorient, Pháp (có phiên dịch).

6. Bằng cấp: Sau khi kết thúc khoá học, các học viên tham dự đủ trên 80% số buổi học sẽ được cấp giấy chứng nhận cập nhật kiến thức trong thực hành Nhi khoa 2016 do Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp.

Hiệu trưởng 
PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung


Xem chi tiết thông báo
Tải về đơn đăng ký học
Tải về lịch học chi tiết