Thời sự 11g00 16_09_2018 Quỹ học bổng khuyến học Dương Quang Trung_DHY Phạm Ngọc Thạch