Thời sự 11g00 15_9_2018 DHY Phạm Ngọc Thạch_ 47 Thạc sĩ Âm ngữ trị liệu Nhi