Panah - Medisetter hợp tác tổ chức các chương trình đào tạo liên tục (CME)

Sau khi xin ý kiến các thành viên BCH Liên chi hội Chu sinh - Sơ sinh (Panah) về việc ky kết hợp tác với Medisetter - Công ty truyền thông y tế kỹ thuật cao về  truyền thông đào tạo trực tuyến cho đội ngũ cán bộ y tế và sinh viên y khoa đang công tác, học tập tại các bệnh viện, trường đại học Y khoa,... công lập, tư nhân. 
Với 21/25 ý kiến đồng thuận của các thành viên BCH Liên chi hội Chu sinh - Sơ sinh , ngày thứ sáu, 8/7/2022, thay mặt Ban chấp hành, PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân,  Chủ tịch Liên Chi Hội Chu sinh - sơ sinh đã làm viêc với đại diện Công ty Medisetter và ký biên bản ghi nhớ đồng phối hợp với các cơ sở y tế và đơn vị giảng dạy trong lĩnh vực y khoa, tổ chức và cấp giấy chứng nhân cho các y - bác sĩ và sinh viên tham dự các hội thảo khoa học y học, chương trình đào tạo liên tục. (MT)