Liên Chi Hội Chu sinh - Sơ sinh hợp tác với Hội APPEL.Lorient (Pháp) tổ chức Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Y học chu sinh và sơ sinh (2023- 2026)