LỄ KHAI GIẢNG KHOA Y VIỆT-ĐỨC - TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH

 

Ông Ngô Minh Xuân – HT trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch cùng ông Ulrich Forsermann – HT DDHYK Mainz ký kết “Qui chế hoạt động mới của Khoa Y Việt - Đức”.

 

Khoa Y Việt - Đức thuộc trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (ĐHYK PNT) Tp.HCM, được thành lập từ năm 2013, với thành phần lãnh đạo và bộ phận giảng viên từ ĐHYK PNT và ĐHYK Johannes Gutenberg Mainz – CHLB Đức (gọi tắt là ĐH Mainz, CHLB Đức. Từ lúc thành lập đến năm học vừa qua (2017-2018), Khoa Y Việt - Đức đã triển khai được năm lớp (từ Y1 đến Y5), đào tạo theo dự án này với tổng số 134 sinh viên.

 

 

Năm 2018 – 2019 là năm học đầu tiên đánh dấu việc triển khai đầy đủ học trình sáu năm ba tháng theo chương trình và qui chế đào tạo bác sĩ Y khoa của ĐH Mainz; nghĩa là Khoa đã đủ sáu lớp từ Y1 đến Y6, với tổng số 165 sinh viên. Và cũng trong năm này, là năm đầu tiên triển khai Năm thực hành theo chương trình và qui chế của ĐH Mainz cho sinh viên năm thứ sáu (Y6), của Khoa tại bệnh viện Thành phố Braunschweig, là một bệnh viện của ĐH (University Hospital) lớn và có uy tín tại CHLB Đức. Đây cũng là lần đầu tiên mà một trường ĐHYK tại Việt Nam gửi sinh viên y khoa năm cuối đến thực tập lâm sàng, thời gian một năm tại một bệnh viện đại học ở một quốc gia có nền y học tiên tiến tại Châu Âu.

 

 

Năm học 2018-2019, sinh viên Khoa Y Việt - Đức sẽ tham dự kỳ thi quốc gia dành cho sinh viên y khoa theo qui chế đào tạo của ĐH Mainz (và cũng là kỳ thi của CHLB Đức), là kỳ thi chuyển giai đoạn lần I (ở cuối năm học thứ hai) và kỳ thi chuyển giai đoạn lần II (ở cuối năm thứ năm), với đề thi do Viện Khảo thí Quốc gia về Y Dược (gọi tắt là IMPP) của CHLB Đức biên soạn và gửi trực tiếp cho Khoa Y Việt - Đức để sinh viên của Khoa thi cùng ngày và cùng đề thi với toàn thể sinh viên y khoa tại CHLB Đức; IMPP sẽ trực tiếp chấm thi và công bố kết quả.

 

 

Sự kiện IMPP đã kết hợp với ĐH Mainz cho phép Khoa Y Việt - Đức được gia nhập vào chương trình khảo thí chung với các ĐH khác của Đức không chỉ là một thành quả lớn lao cho Khoa Y Việt - Đức mà còn là cho Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một đại học y khoa của Việt Nam có được một chương trình đào tạo được kiểm tra chất lượng trực tiếp, xếp hạng tương đương với trình độ của Châu Âu về chất lượng đào tạo bác sĩ y khoa.

DIỆP LỤC TỐ - NHGSTT

(ĐHYK Phạm Ngọc Thạch)