Hội thảo cập nhật xử trí bệnh lý trẻ sơ sinh

Báo cáo tiền hội thảo: 08g00 - 12g00 Thứ năm ngày 05 tháng 05 năm 2022

Hội thảo chính thức: 07g30 - 16g30 Thứ sáu ngày 06 tháng 05 năm 2022

Xem đầy đủ thư mời