Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Đồng chí Hà Trung Thành, Giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM báo cáo bài cho các học viên

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/11, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 142 học viên là quần chúng ưu tú của các đảng bộ trực thuộc trong Khối.

Trong 4 ngày, các học viên được học các nội dung: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung trọng tâm của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số vấn đề trọng tâm về tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Đại học, cao đẳng Thành phố; và 1 ngày đi thực tế tại các khu di tích lịch sử trong Thành phố và giao lưu với các nhân vật lịch sử.

Lớp bồi dưỡng giúp quần chúng ưu tú xác định và xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị để các cấp ủy Đảng xem xét phát triển lớp Đảng viên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Khánh Vân