Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức hội thảo chuyên đề rối loạn giấc ngủ và bệnh lý Tim mạch