Chương trình lớp huấn luyện “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NHIỄM TRÙNG SƠ SINH, NHIỄM TRÙNG BẨM SINH, NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN” (Bệnh viện Nhi Đồng 1,từ ngày 6/3/2023 đến 10/3/2023)

SỞ Y TẾ TP. HCM
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Lịch học lớp huấn luyện
“CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NHIỄM TRÙNG SƠ SINH, NHIỄM TRÙNG BẨM SINH, NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN”
Từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023
 
HỌC TRỰC TUYẾN:
 
Ngày Nội dung Giảng viên
06/3/2023
08:00 – 09:30
 
 
10:00 – 11:30
 
 
 
13:30 – 15:00
 
15:00 – 15:45
 
Tiếp nhận HV. Khảo sát nhu cầu HV trước khóa học. Lịch học
Pretest
Tiếp cận chẩn đoán, xử trí nhiễm trùng sơ sinh sớm trong 7 ngày đầu sau sanh
 
 
Tiếp cận chẩn đoán, điều trị nhiễm trùng sơ sinh muộn
Viêm màng não mủ ở trẻ sơ sinh
 
BTC
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí TS.BS. Cam Ngọc Phượng
 
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí ThS.BS.CKII.Nguyễn Kiến Mậu
07/3/2023
10:00 – 10:45
 
10:45 – 11:30
 
 
13:30 – 15:00
 
Tiếp cận chẩn đoán nhiễm trùng bẩm sinh ở trẻ sơ sinh
Viêm phổi sơ sinh
 
 
Nhiễm khuẩn da rốn mắt ở sơ sinh.
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí
 
 
 
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí
08/3/2023
10:00 – 11:30
 
 
 
13:30 – 15:00
 
Giá trị và sử dụng xét nghiệm trong chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng nhiễm trùng sơ sinh
 
 
Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện ở sơ sinh
 
TS.BS. Nguyễn Thu Tịnh
 
 
 
ThS.BS. Lê Thị Thanh Thủy

HỌC TRỰC TIẾP:
 
Ngày Nội dung Giảng viên
09/3/2023
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 10:00
10:00 – 11:30
 
 
 
13:00 – 13:45
13:45 – 14:30
 
 
14:30 – 15:15
15:15 – 16:00
 
Tiếp nhận học viên thực hành Khai giảng
Thực hành chẩn đoán, xử trí nhiễm trùng sơ sinh sớm Thực hành chẩn đoán, xử trí nhiễm trùng sơ sinh muộn
 
 
Thực hành chẩn đoán, xử trí VMN sơ sinh
Thực hành hỏi bệnh, khám, chỉ định xét nghiệm, biện luận kết quả chẩn đoán NTBS
 
Giải lao
Thực hành chẩn đoán, xử trí viêm phổi sơ sinh
 
BTC ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí
ThS.BS.CKII.Nguyễn Kiến Mậu
 
 
 
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí ThS.BS.CKII.Nguyễn Kiến Mậu
10/3/2023
08:00 – 09:30
 
 
10:00 – 11:30
 
 
 
13:00 – 14:30
 
14:30 – 16:00
 
Thực hành các biện pháp kiểm soát NKBV sơ sinh Thực trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát bv tại nơi làm việc
Giải đáp thắc mắc
 
 
Thi thực hành Tổng kết
Phát chứng nhận
 
ThS.BS. Lê Thị Thanh Thủy
 
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí ThS.BS.CKII.Nguyễn Kiến Mậu
 
 
ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí ThS.BS.CKII.Nguyễn Kiến Mậu ThS.BS.CKII.Võ Đức Trí
BTC