Chương trình khám phát thuốc miễn phí, tặng quà và các hoạt động cho trẻ em vui Trung thu tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận ngày 12/09/2015