Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật Chủ đề: “Bệnh phổi mạn ở trẻ sinh non”

Theo kế hoạch số 192 /KH-BVNĐTP ngày 09/02/ 2022 của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố về việc triển khai kế hoạch  đào tạo, hội nghị, sinh hoạt khoa học kỹ thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố năm 2022. 
Phòng Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện sẽ tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với chủ đề “Bệnh phổi mạn ở trẻ sinh non”. Cụ thể:
1/ Giảng viên:
- TS BS Hồ Tấn Thanh Bình
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
- TS BS Cam Ngọc PhượngGiám đốc Trung tâm sơ sinh – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Phó Chủ tịch Hội Chu sinh & Sơ sinh TP.HCM
- TS BS Nguyễn Thu TịnhGiảng viên bộ môn Nhi ĐHYD TPHCM
2/  Địa điểm:   Garden Hall - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố;
3/ Thời gian:   13h30 – 16h00 thứ năm, 28/07/2022
4/ Hình thức tổ chức: Đào taọ trực tiếp và trực tuyến qua Zoom.
5/ Đối tượng tham dự: Bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và các bác sĩ công tác tại các bệnh viện chuyên khoa nhi và các cơ sở y tế có khoa nhi - sơ sinh thuộc tuyên thành phố và quân huyện  có nhu cầu cập nhật kiến thức.
+ Số lượng dự kiến: 200 học viên (100 học viên tham dự trực tiếp, 100 học viên tham dự trực tuyến qua Zoom)
6/ Chương trình chi tiết

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
13:30 – 13:45 Khai mạc chương trình   Ban Giám đốc
13:45 – 14:15 Chẩn đoán bệnh phổi mạn ở trẻ sinh non: lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng TS BS Hồ Tấn Thanh Bình
Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
14:15 – 14:45 Tiếp cận tăng áp phổi ở trẻ bệnh phổi mạn TS BS Cam Ngọc Phượng
Giám đốc Trung tâm sơ sinh – Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Phó Chủ tịch Hội chu sinh – sơ sinh TP.HCM
14:45 – 15:30 Thuốc điều trị bệnh phổi mạn: chứng cứ lâm sàng TS BS Nguyễn Thu Tịnh
Giảng viên bộ môn Nhi ĐHYD TPHCM
15:30 – 15:50 Thảo luận, giải đáp thắc mắc   Ban Giám đốc
  Các báo cáo viên
15:50- 16:00 Tổng kết chương trình   Ban Giám đốc