Báo cáo tham luận Y Khoa Việt Đức ngày 15-08-2019

Mô hình đào tạo bác sĩ chuẩn Châu Âu tại ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Xem đầy đủ thông tin báo cáo tại đây