Bài thơ chúc mừng Đại hội hội Chu sinh – Sơ sinh

Hôm nay ngày chín tháng giêng,

Là ngày truyền thống sinh viên nước mình,

Khai mạc đại hội Chu sinh,

Văn nghệ biểu diễn chương trình triển khai,

Quốc ca bài hát rất hay,

Văn kiện đại hội trình bày theo sau,

Thành tích rất đáng tự hào,

Từ thiện khoa học việc nào cũng hay,

Hiệp thương lựa chọn nhân tài,

Bầu ban lãnh đạo dựng xây hội mình,

Chúc mừng đại hội sơ sinh./.

BS. Huỳnh Liên Đoàn - Tổng thư ký Hội y học TP.HCM